Ostukorv

0 toodet 0,00 €

My Cart -

0 toodet
Kõik kategooriad

PRIVAATSUSPOLIITIKA OF VERKTER EESTI OÜ

Me hoolime teie privaatsusest ja teie isikuandmete turvalisusest, mistõttu tahame üksikasjalikult selgitada, kuidas me teie andmeid kogume ja millistel eesmärkidel kasutame. Tagame teie isikuandmete õiglase ja läbipaistva töötlemise.

Käesolevas privaatsuspoliitikas (edaspidi "Privaatsuspoliitika") anname teavet teie isikuandmete kogumise, töötlemise ja säilitamise kohta. Töötleme teie isikuandmeid kooskõlas kehtiva õigusega, sealhulgas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrusega (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja vaba liikumise kohta. nimetatud andmete osas ning tunnistada kehtetuks direktiiv 95/46/EÜ (edaspidi GDPR), Eesti Vabariigi isikuandmete õiguskaitse seadus (edaspidi IKKS) ja käesolev privaatsuspoliitika.

Teie isikuandmete vastutav töötleja on Verkter EESTI OÜ (edaspidi ettevõte), ettevõtte kood 12366953, asukoha aadress Uus-Sadama 21, Tallinn, Eesti, 10120, tel: +372 8801027, e-post: gdpr@verkter .com.

Sellest privaatsuspoliitikast saate teada:

 1. Kuidas me teie isikuandmeid saame
 2. Milliseid isikuandmeid me teilt kogume ja mis eesmärgil me neid kasutame
 3. Millistele kolmandatele isikutele me teie isikuandmeid edastame
 4. Kui kaua me teie isikuandmeid säilitame
 5. Kuidas saate oma isikuandmeid muuta
 6. Teave turundusteadete kohta
 7. Teie õigused seoses isikuandmete töötlemisega
 8. Privaatsuspoliitika muudatused
 9. Muu teave isikuandmete kasutamise kohta
 10. Võtke meiega ühendust 

 

1. Kuidas me teie isikuandmeid same

Töötleme teie isikuandmeid, mille saame otse teilt, kui kasutate meie teenuseid:

 • peale tellimuse vormistamist www.verkter.ee e-poes;
 • peale www.verkter.ee e-poes registreerumist;
 • pärast meile helistamist telefoni, e-posti või reaalajas vestluse teel;
 • www.verkter.ee e-poes sirvides;
 • internetis maksete tegemisel;
 • peale meie Facebooki lehe meeldivaks  märkimist;
 • peale postituse kommenteerimist või jagamist meie Facebooki lehel.

Ettevõte võib saada teavet teie kohta välistest allikatest vastavalt juriidilistele nõuetele:

 • kaupade ostmisel liisingulepingu sõlmimisega;
 • esitades (või kui teised esitavad) muu isiku kui kaubale järele tulnud ostja andmed;
 • juriidilised isikud, kus olete nende juriidiliste isikute esindaja, töötaja vms;
 • inkassofirmad;
 • jne.

2. Milliseid isikuandmeid me teilt kogume ja mis eesmärgil me neid kasutame

Teie nimi ja kontaktandmed (nt telefoninumber, e-posti aadress, elukoha aadress) järgmistel põhjustel:

 • kauba kohaletoimetamine/kogumine;
 • tellimisprotsess või võimalikud muudatused;
 • arve vormistamine;
 • garantiidokumendi täitmine;
 • teave garantii-/garantiivälise remondi olukorra kohta;
 • võimalus oma soovil liisinguvõimalust kontrollida;
 • liisingulepingu sõlmimine;
 • võimalus tasuda tellimuse eest e-panga kaudu;

Teie tuvastamine telefoni teel tellimuse esitamisel;

 • informatiivsete SMS-ide või e-kirjade saatmine seoses Teie tellimuse täitmisega või kvaliteedihindamise taotlusega;
 • võimalus esitada uus tellimus kiiremini ning vähem raiskades teie ja meie aega;
 • teiega ühenduse võtmine meie Facebooki lehel meiega ühenduse võtmisel või turunduskampaaniate jaoks (kui osalete meie poolt korraldatavatel võistlustel).

Teie isikukood, ID number, igakuine sissetulek, rahalised kohustused ja töötamise aeg:

 • oma tellimusele liisingulepingu sõlmimise võimaluse eest konsultandi abiga.

Teie makseteave:

 • teie tellimuse vastuvõtmise või raha tagastamise puhul;
 • pettuste ärahoidmiseks, et kaitsta nii teid kui ka meid.

Teie ostu- ja külastusajalugu meie e-poes:

 • olemasoleva tellimusega tekkivate probleemide korral;
 • võimaluse eest pakkuda varasemate tellimuste alusel kiiremini just Sinu vajadustele vastavaid tooteid;
 • raha tagasimaksmiseks;
 • statistika ja analüüsi jaoks teenuse kvaliteedi tõstmiseks ja parimate pakkumiste valimiseks;
 • valida ainult teile asjakohaseid pakkumisi ja teha need teile e-posti või SMS-i teel kättesaadavaks (teeksime seda ainult teie eelneval nõusolekul).

Teie kontaktide ajalugu meiega e-posti, telefonivestluse või Facebooki kaudu:

 • suhtluse jälgimise ja küsimuste korral professionaalse nõustamise võimaluse eest;
 • parandada teenuse kvaliteeti.

Teave kasutatava seadme ja teie IP-aadressi kohta:

 • täiustada meie e-poodi, pakkudes lehitsemiseks sobivaimaid võimalusi;
 • meie veebisaidi kaitsmiseks.

3. Millistele kolmandatele isikutele me teie isikuandmeid edastame

Austame teie andmeid ja edastame neid ainult vajaduse korral ja ainult usaldusväärsetele partneritele, kellega meil on lepingud. Me räägime:

 • kullerfirmad, kellele peame edastama infot, et kaup teieni jõuaks;
 • makseasutused, kui maksate e-panga või järelmaksu kaudu;
 • Trustpilot, ettevõte, mille platvormi kasutame oma töö kvaliteedi kohta tagasiside kogumiseks;
 • garantiiteenust osutavad ettevõtted;
 • Mailchimp, ettevõte, mille platvormilt me teie e-kirju kogume (kui tellite ise meie uudiskirja) ja kust me uudiskirju saadame.

Meile on kohustuslik edastada teie andmed:

 • õiguskaitseorganitele, Eesti Vabariigi õigusaktidega ettenähtud korras.
 • riigiasutustele ja kohtutele, Eesti Vabariigi õigusaktidega ettenähtud korras.

4. Kui kaua me teie isikuandmeid säilitame

Säilitame teie isikuandmeid mitte kauem, kui on vajalik teie isikuandmete töötlemise eesmärkide saavutamiseks või seadusega määratud/lubatud aja jooksul, näiteks:

 • säilitame Teie Isikuandmeid 10 (kümme) aastat pärast Teie poolt tehtud tellimuse täitmist (lepingulises suhtes);
 • garantiikohustuste täitmiseks võib Ettevõte säilitada Isikuandmeid 5 kuni 10 aastat alates lepingu täitmise kuupäevast;
 • otseturunduse eesmärgil (reklaam või muud eripakkumised) säilitame teie Isikuandmeid seni, kuni olete neile vastuväiteid esitanud, kuid igal juhul mitte kauem kui 5 (viis) aastat alates teie otseturundusega nõustumise kuupäevast;
 • vestluste salvestisi säilitab Ettevõte kuni 12 (kaksteist) kuud vestluse toimumise päevast arvates.

5. Kuidas saate oma isikuandmeid muuta

Kui olete meie e-poes registreerunud, saate alati oma kontaktandmeid muuta. Logige sisse "Minu kontole", minge jaotisse "Konto seadete ülevaatamine" ja klõpsake oma andmete muutmiseks nuppu "Muuda".

Kui te ei saa endiselt oma andmeid muuta, võite alati meiega ühendust võtta järgmistel viisidel:

6. Teave turundusteadete kohta

Teie nõusolekul edastame teile isikupärastatud teated käimasolevatest kampaaniatest/eripakkumistest e-posti või SMS-i teel. Kui te ei soovi enam märguandeid saada, saate alati tellimusest loobuda järgmiselt.

 • klõpsates mis tahes meilis oleval tellimusest loobumise lingil;
 • võttes meiega ühendust e-posti või telefoni teel.

7. Teie õigused seoses isikuandmete töötlemisega

GDPR ja muud õigusaktid annavad teile õigused, sätestavad juhud, millal võite neid kasutada, kirjeldavad protseduuri, mida peate järgima, ja erandeid, kui te seda teha ei saa. Kui see on seadusega lubatud, on teil õigus:

 • saada meilt kinnitus selle kohta, kas me töötleme teiega seotud Isikuandmeid ja kui jah, siis milliseid andmeid me töötleme;
 • muuta/parandada oma Isikuandmeid;
 • nõuda, et me kustutaksime teie andmed ja neid enam ei töötleks. Kahjuks ei saa me seda kõigil juhtudel teha. Me ei tohi teie andmeid kustutada, kui leiame, et teie andmed on vajalikud nende eesmärkide saavutamiseks, milleks need koguti. Samuti ei saa me andmeid kustutada, kui oleme kehtivate Euroopa Liidu ja siseriiklike õigusaktide alusel kohustatud töötlema teie isikuandmeid;
 • teil on õigus nõuda oma Isikuandmete töötlemise piiramist juhtudel, kui arvate, et andmed on ebatäpsed või neid töödeldakse ebaseaduslikult. Sellisel juhul ei võta me enam muid toiminguid peale andmete säilitamise;
 • teil on õigus andmete teisaldatavusele. See tähendab, et nõudmisel võite saada meile edastatud Isikuandmed struktureeritud, laialt kasutatavas vormingus. Kui see on tehniliselt teostatav ja teie soovil, võidakse selliseid andmeid edastada otse teisele teie poolt märgitud isikule;
 • teil on õigus esitada vastuväiteid oma andmete töötlemisele turunduseesmärkidel või statistilistel eesmärkidel.

Kui arvate, et rikume teie isikuandmete töötlemisega andmekaitsealaseid õigusakte, on teil õigus esitada kaebus Riiklikule Andmekaitse Inspektsioonile, asukohaga Tatari 39, 10134 Tallinn Tel.: +372 627 4135.

E-post: [email protected]

Veebileht: http://www.aki.ee/eng/

8. Privaatsuspoliitika muudatused

Jätame endale õiguse teha käesolevas poliitikas vajadusel muudatusi/parandusi ning need muudatused/parandused jõustuvad käesoleva privaatsuspoliitika uuendatud versiooni postitamisest meie e-poodi aadressil www.verkter.ee. Pärast uuendatud versiooni üleslaadimist muudame veebilehe allosas märgitud värskendamise kuupäeva. Kui kasutaja jätkab Veebilehe kasutamist pärast muudatuste tegemist, tähendab see, et kasutaja nõustub privaatsuspoliitikas tehtud muudatustega.

9. Muu teave isikuandmete säilitamise kohta

Lapse andmed. Kui meil on alust kahtlustada, et töötleme alla 16-aastaste isikute andmeid, eemaldame nende isikute andmed oma andmebaasidest.

10. Võtke meiega ühendust

Austame teie privaatsust ja tagame, et kogume ja töötleme teie andmeid ainult legitiimsetel põhjustel. Kui teil on selle teatega seoses ebakindlust või kui arvate, et saame teha professionaalsemat tööd või soovite oma õigusi kasutada, soovitame teil meiega esimesel võimalusel ühendust võtta ja proovime probleemid lahendada ja kohtuda. teie vajadused ja ootused.

Meiega saate ühendust võtta: